Grabbarna fixar

Vi hjälper med uppbyggandet av t.ex. Ikea-möbler, bortföring av gamla ägodelar ni inte mera har behov av eller små tekniska problem i samband med en flyttning (små TV-installationer o. dyl).

Kanske har ni en bil som ni vill ha förd till vinterförvar, som skall besiktigas eller föras på service? Det kan vi sköta.

Grabbarna kan också att vid behov hjälpa er med uppköp.

Är det något annat liknande ni behöver hjälp med? Ta kontakt. Vi är anträffbara dygnet runt! Grabbarna fixar!

Offertförfrågan